Skanowanie w druku 3D

Szybki rozwój technologii skanowania 3D, oraz specjalnego oprogramowania do analizy i przetwarzania pozyskanych danych w znacznym stopniu wpływa na rozszerzenie zastosowania skanerów 3D. Poprzez coraz szybszy postęp technologiczny cały proces skanowania 3D może być skutecznie prowadzony metodą ręczną. Wszystko to możliwe jest dzięki zastosowaniu nowych urządzeń o zdecydowanie większej wydajności, które bez większego problemu rejestrują dane z niezwykłą prędkością. Skanery 3D coraz częściej zastępują tradycyjne urządzenia pomiarowe.

Szerokie zastosowanie skanerów 3D

W obecnym czasie można śmiało stwierdzić, iż skanowanie w druku 3D sprawia, iż współczesna metrologia bardzo szybko zmienia się i udoskonala, dzięki temu rewolucjonizują się także wszystkie gałęzie gospodarcze.

Warto również zaznaczyć, iż na naszych oczach następuje zdecydowane rozszerzenie zastosowania modeli BIM. Dzisiaj zastosowanie skanerów 3D wydaje się praktycznie nieograniczone, aczkolwiek każda aplikacja wymaga właściwego doboru odpowiednich urządzeń, oraz specjalnego oprogramowania.

Należy pamiętać, iż Software jest najistotniejszym elementem podczas przetwarzania wszystkich danych zebranych w trakcie skanowania 3D. Wśród najpopularniejszych przykładów zastosowań skanerów 3D można wymienić takie branże jak: medycyna, budownictwo, architektura oraz przemysł. Skanery używane są między innymi do:

 • projektowania protez
 • symulowania efektów leczenia w zakresie medycyny estetycznej
 • inżynierii odwrotnej
 • kontroli jakości 
 • projektowania pojazdów
 • projektowania mebli
 • tworzenia dokumentacji oraz wiele innych.

Skanery 3D – zastępują coraz więcej urządzeń?

Warto zaznaczyć, iż skanowanie w druku 3D bardzo szybko i sukcesywnie wypiera inne konwencjonalne metody metrologiczne, skanery zastępują inne urządzenia w różnych procesach produkcyjnych oraz inżynieryjnych, a także w systemach pomiarowych. 

Obecnie można zauważyć, że skanery 3D to także doskonałe narzędzia zarówno dla branży edukacyjnej jak i rozrywkowej, służą także do celów promocyjnych oraz wielu innych. Dzięki zastosowaniu skanera 3D możliwe jest między innymi:

 • precyzyjne i dokładne tworzenie symulatorów pojazdów oraz samolotów
 • cyfrowe odwzorowanie różnych obiektów 
 • odwzorowanie ze szczególnym uwzględnieniem na potrzeby drukowania 3D
 • projektowanie specjalnych, graficznych modeli 3D, które służą w prezentacjach wirtualnych
 • odtworzenie przestrzeni
 • cyfrowe odwzorowanie wielu postaci, ma to szczególne zastosowanie w branżach edukacyjnych oraz marketingowych
 • odwzorowanie budynków, urządzeń oraz otoczenia

Skanowanie 3D w inżynierii odwrotnej

Bardzo istotne jest, aby podczas skanowania detali do celów inżynierii odwrotnej skanery posiadały dużą dokładność i precyzyjność, powinny posiadać także odpowiednie oprogramowanie oraz rozdzielczość.

Jedną z najważniejszych zalet skanowania 3D w druku jest mobilność urządzeń skanujących, bowiem można ich używać nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach.

Skanowanie 3D w inżynierii odwrotnej jest pierwszym etapem, ponieważ później następuje stworzenie modelu 3D na podstawie wyniku skanowania opartego na siatce trójkątów.