Zastosowanie przemysłowych skanerów 3D

Przemysłowe skanery 3D to urządzenia, które w bardzo dokładny sposób analizują informacje na temat wyglądu realnego obiektu oraz jego otoczenia, bowiem odwzorowanie kształtu obiektu następuje poprzez stworzenie zbioru punktów, których głównym zadaniem jest opisanie powierzchni. Skaner 3D magazynuje dane w postaci tak zwanej chmury punktów, aczkolwiek w obecnym czasie przy użyciu bardziej zaawansowanych technologii możliwy jest również zapis chmury punktów wraz z naniesionym na nią modelem. Warto zaznaczyć, iż cała zasada działania skanerów 3D opiera się przede wszystkim na analizie dystansu do danej powierzchni obiektu w każdym punkcie, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest identyfikacja trójwymiarowej powierzchni punktów.

Skanery przemysłowe 3D – inżynieria, budownictwo i przemysł

W obecnym czasie dostępne na rynku skanery 3D mogą być kontaktowe lub bezkontaktowe, skanery kontaktowe 3D badają dany obiekt poprzez bezpośredni kontakt, natomiast skanery 3D bezkontaktowe emitują promieniowanie lub rejestrują światło.

Odwzorowanie dokładnej geometrii trójwymiarowych obiektów jest bardzo szybkie, sprawne i precyzyjne? Bowiem w ciągu jednej sekundy zbierane jest ponad 2,5 miliona punktów, warto również dodać, iż otrzymany model 3D może być w dalszym ciągu edytowany oraz przetwarzany w zależności od konkretnych potrzeb. 

W dzisiejszych czasach zastosowanie przemysłowych skanerów 3D jest naprawdę bardzo szerokie, obejmuje w swoim zakresie wiele branż, między innymi:

  • inżynieria lądowa i budownictwo- szczególnie istotne jest zastosowanie skanerów 3D podczas procesów projektowania, bowiem skaner umożliwia w znacznym stopniu zwiększyć dokładność wykonywanych projektów
  • motoryzacja i lotnictwo, wykorzystuje się go do przeprowadzania prób zarówno wytrzymałościowych jak i obciążeniowych
  • inżynieria odwrotna, przemysłowy skaner 3D stosuje się do tworzenia dokumentacji CAD

Inne rodzaje zastosowań skanerów przemysłowych 3D

Prototypowanie przy użyciu skanera 3D powala na bardzo szybkie stworzenie modelu rzeczywistego obiektu bez konieczności wcześniejszego używania innych specjalistycznych programów komputerowych. Warto zaznaczyć, iż skaner 3D daje możliwość zbadania objętości i pola powierzchni danych obiektów.

Skanery znajdują także zastosowanie w wykonywaniu pomiarów w trakcie procesów kontroli jakości. Dzięki użyciu przemysłowych skanerów 3D można stworzyć wyroby poglądowe a także przekształcać i modyfikować istniejące już produkty, tym samym znacznie obniżając koszty produkcji. Urządzenia wykorzystuje się także w przemyśle energetycznym, stoczniowym oraz odlewniczym i kolejowym.

Prototypy 3D – medycyna, kultura i rozrywka

Przemysłowe skanery 3D w medycynie umożliwiają projektowanie protez, wykonywanie badań przesiewowych oraz pomiarów różnych znamion, duże zastosowanie skanery znajdują także w medycynie estetycznej, w stomatologii możliwe jest projektowanie implantów.

Skanery 3D wykorzystuje się również do skanowania i tworzenia zabytków a także w filmografii cyfrowej, urządzenia są bardzo przydatne podczas tworzenia wielorakich modeli do filmów oraz gier komputerowych.